05/12/2021 10:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạn Môn thái thú hành
雁門太守行

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2009 04:19

 

Nguyên tác

黑雲壓城城欲摧,
甲光向日金鱗開。
角聲滿天秋色裡,
塞上燕脂凝夜紫。
半捲紅旗臨易水,
霜重鼓寒聲不起。
報君黃金臺上意,
提攜玉龍為君死。

Phiên âm

Hắc vân áp thành thành dục tồi,
Giáp quang hướng nhật kim lân khai.
Giốc thanh mãn thiên thu sắc lý,
Tái thượng yên chi ngưng dạ tử.
Bán quyển hồng kỳ lâm Dịch thuỷ[1],
Sương trọng cổ hàn thanh bất khởi.
Báo quân Hoàng Kim đài[2] thượng ý,
Đề huề Ngọc Long[3] vi quân tử.

Dịch nghĩa

Mây đen trên thành như muốn đè nát thành,
Áo giáp vàng lóng lánh ánh vẩy cá trong nắng.
Tiếng tù và thổi vang trời trong sắc thu,
Ban đêm quan ải màu tía như phấn kẻ lông mày.
Cờ đỏ cuốn một nửa khi quân tới sông Dịch,
Sương mù dày, trời lạnh, trống thúc quân không nổi.
Để báo đáp ơn vua qua ý nghĩa của đài Hoàng Kim,
Nguyện đem kiếm Ngọc Long vì vua mà chiến đấu tới chết.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Mây đen đè thành, thành muốn đổ
Ánh gươm tuốt vàng từng vảy cá
Tiếng tù và đỏ thắm trời thu
Biên giới tím, nhạn đêm xao xác
Kề sông Dịch cờ hồng cuộn nửa
Nặng trĩu sương, tiếng trống chìm sâu
Trước thềm vàng trung với đức vua
Cầm rồng ngọc vì Người quyết tử
Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập 1), NXB Giáo dục, 2002
[1] Sông nay ở trong huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc.
[2] Đài do Yên Chiêu Vương thời Chiến Quốc cho xây đắp để cầu hiền tài tới giúp sức, nay ở phía đông nam huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc.
[3] Tên một loại kiếm quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Nhạn Môn thái thú hành