27/10/2021 21:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ Chân viện
悟真院

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 14/12/2012 16:55

 

Nguyên tác

野水縱橫漱屋除,
午窗殘夢鳥相呼。
春風日日吹香草,
山北山南路欲無。

Phiên âm

Dã thuỷ tung hoành tấu ốc trừ,
Ngọ song tàn mộng điểu tương hô.
Xuân phong nhật nhật xuy hương thảo,
Sơn bắc sơn nam lộ dục vô.

Dịch nghĩa

Nước đồng dâng lên đến thềm nhà,
Tỉnh giấc ngủ trưa bên song, nghe chim đua hót.
Hằng ngày gió xuân thoảng mùi cỏ thơm,
Bên bắc bên nam núi, cỏ mọc lút không có lối đi.

Bản dịch của Hà Như

Nước đồng dâng ngập đến thềm nhà,
Chợt tỉnh vì chim quấy giấc trưa
Hương cỏ mùa xuân man mác thoảng
Đường nam bắc núi cỏ xanh nhòa
Bài này tuyển từ Lâm Xuyên Vương tiên sinh Kinh công văn tập quyển 63, bản Gia tĩnh nhà Minh. Viện Ngộ Chân ở phía đông núi Chung sơn, Kim Lăng. Thơ miêu tả cảnh nhàn tĩnh thanh nhã của vùng này, thảy đều mang sức sống vô hạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Ngộ Chân viện