27/10/2020 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo luyện tử - Dạ như niên
搗練子-夜如年

Tác giả: Hạ Chú - 賀鑄

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 25/05/2007 22:10

 

Nguyên tác

斜月下,
北風前,
萬杵千砧搗欲穿。
不為搗衣勤不睡,
破除今夜夜如年。

Phiên âm

Tà nguyệt hạ,
Bắc phong tiền,
Vạn chử thiên châm đảo dục xuyên.
Bất vị đảo y cần bất thuỵ,
Phá trừ kim dạ dạ như niên.

Dịch nghĩa

Dưới ánh trăng tà,
Trước là gió bấc,
Muôn chày đập muốn thủng cả ngàn phiến đá.
Chẳng phải vì gắng sức đập áo mà không ngủ.
(Mà để) cho qua cái đêm dài dằng dặc như cả một năm này.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Dưới trăng lặn,
Trước gió hàn,
Nghìn chày đập thủng vạn hòn châm.
Chẳng phải gắng công mà chẳng ngủ,
Muốn hết đêm dài, đêm tựa năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạ Chú » Đảo luyện tử - Dạ như niên