04/10/2023 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niên kỷ tuy nhiên tiểu
年紀雖然小

Tác giả: Uông Thù - 汪洙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 04/02/2022 23:55

 

Nguyên tác

年紀雖然小,
文章日漸多。
待看十五六,
一舉便登科。

Phiên âm

Niên kỷ tuy nhiên tiểu,
Văn chương nhật tiệm đa.
Đãi khan thập ngũ lục,
Nhất cử tiện đăng khoa.

Dịch nghĩa

Tuổi tác tuy còn ít ỏi,
Văn chương đã ngày càng học được nhiều.
Đợi tới khi tuổi mười lăm, mười sáu,
Đi thi nhất định sẽ đỗ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Tuổi tác tuy còn ít,
Văn chương cứ học thêm.
Mười lăm sáu lúc ấy,
Thi đỗ được nêu tên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Thù » Niên kỷ tuy nhiên tiểu