07/10/2022 01:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lô giang tảo phiếm

Tác giả: Lê Quang Định - 黎光定

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/12/2018 17:13

 

Phiên âm

Thôi hiểu la thanh thiên sắc thự,
Hoành cao giang ngạn trúc đê êm.
Khê mao lãnh lạc triêu yên trạo,
Lĩnh thụ mông lung túc vụ thâm.
Hoán độ hành nhân xâm tuyết kính,
Khứ sào ô thước táo vân lâm.
Bồng song sa tỉnh quan sơn mộng,
Hô trĩ phanh trà tức cảnh ngâm.

Dịch nghĩa

Tiếng thanh la giục sáng sắc trời ban mai,
Sào ngang bờ sông đê trúc bóng rợp.
Khe nhỏ vắng vẻ, khói sớm chụp lấy,
Cây núi mông lung mù đọng dày.
Gọi đò hành khách đi trên đường tuyết,
Rời tổ quạ kêu ổn rừng mây.
Cửa bồng vừa tỉnh mộng quan sơn,
Gọi trẻ nấu trà tức cảnh ngâm thơ.

Bản dịch của Hoài Anh

Tiếng thanh la giục hừng đông,
Ngang sào bờ nước, đê lồng bóng tre.
Khói ban mai phủ dòng khe,
Mịt mờ cây núi mù che rậm rì.
Gọi đò đường tuyết người đi,
Quạ vừa rời tổ kêu chi mé ngàn.
Cửa bồng tỉnh mộng quan san,
Gọi pha trà, hứng ngâm tràn câu thơ.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quang Định » Lô giang tảo phiếm