19/01/2020 08:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xấu tre uốn chẳng nên cần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:22

 

Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai anh chẳng đặng gần với em.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xấu tre uốn chẳng nên cần