30/11/2020 20:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xấu tre uốn chẳng nên cần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 22:22

 

Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai anh chẳng đặng gần với em.
Khảo dị:
Xấu tre uốn chẳng nên cần,
Xấu mai nên chẳng đặng gần với em.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Xấu tre uốn chẳng nên cần