23/01/2021 17:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn ông không râu bất nghì

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 17:10

 

Đàn ông không râu bất nghì,
Đàn bà không vú lấy gì nuôi con.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn ông không râu bất nghì