10/08/2022 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Lâm ca
榆林歌

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 17:04

 

Nguyên tác

山頭松柏林,
山下泉聲傷客心。
千里萬里春草色,
黃河東流流不息。
黃龍戍上遊俠兒,
愁逢漢使不相識。

Phiên âm

Sơn đầu tùng bách lâm,
Sơn hạ tuyền thanh thương khách tâm.
Thiên lý vạn lý xuân thảo sắc,
Hoàng Hà đông lưu lưu bất tức.
Hoàng Long thú thượng du hiệp nhi,
Sầu phùng Hán sứ bất tương thức.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Rừng tùng bách tại đầu non,
Dưới chân tiếng suối buồn lòng khách xa.
Cỏ xuân muôn dặm mượt mà,
Mãi trôi không nghỉ, Hoàng Hà về đông.
Tân binh đóng ải Hoàng Long,
Ngặp người sứ Hán rầu lòng không hay.
Du Lâm: nay ở tại Nội Mông, bên kia Tửu Tuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Du Lâm ca