19/10/2021 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang sơn ba tỉnh bài 10

Tác giả: Tôn Thọ Tường

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/01/2008 09:14

 

Đạo hằng chi trước thảo cùng ngay,
Lỗi đạo sao cho đáng mặt thầy.
Đất quét đã đành bia lỗ miệng,
Chén tràn e nỗi trở bàn tay.
Nghĩa đen dạy trẻ tranh còn lấp,
Mặt trắng xem trời cánh khó bay.
Chỉ muốn ngày nào cho được toại?
Giang san ba tỉnh hãy còn đây!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thọ Tường » Giang sơn ba tỉnh bài 10