05/06/2023 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

CI (Khi em trong giấc ngủ vùi)
CI (Dans les instants où je dors)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/01/2023 19:48

 

Nguyên tác

Dans les instants où je dors,
Jetée au fond des ténèbres,
Je ressens la paix funèbre
D’être une morte, et toi mort.

Mais, hélas! ô ma merveille,
Toi si débordant, si beau,
Comme brisant un tombeau
Tu revis quand je m’éveille!

Tout mon être en est blessé,
Et, baissant mon front hagard,
Je médite ton regard
Je recommence à penser…

— Au fond des bagnes, sans doute,
Le pauvre forçat écoute,
Sous le soleil dont il meurt,
Une sournoise rumeur…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Khi em trong giấc ngủ vùi,
Là rơi xuống vực tối thui ngỡ ngàng,
Thấy yên bình trong lễ tang
Em vào cõi chết, và anh chết cùng.

Nhưng than ôi! Thật lạ lùng,
Anh đầy nhựa sống, vô cùng đẹp tươi,
Như phá đi mộ phần rồi
Anh thì sống lại em thôi ngủ vùi!

Toàn thân em tổn thương rồi,
Và, lông mày rũ rạc rời của em,
Em suy theo mắt anh nhìn
Bắt đầu nghĩ lại trong niềm vẩn vơ...

- Dưới tầng ngục thất, chẳng ngờ,
Tù nhân tội nghiệp chực chờ lắng nghe,
Dưới trời thần tử phủ che,
Một tin đồn thất thiệt nghe làm gì...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » CI (Khi em trong giấc ngủ vùi)