01/12/2021 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 17
其十七

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 22:36

 

Nguyên tác

綠楊如髮雨如煙,
共把離觴向水邊。
萬里憶歸元亮井,
三年間上鄂君船。
莫言行路咱如此,
祇是當辰已惘然。
名利到身無了日,
清樽相伴看他年。

Phiên âm

Lục dương như phát vũ như yên,
Cộng bả ly thương hướng thuỷ biên.
Vạn lý ức quy Nguyên Lượng[1] tỉnh,
Tam niên gian thượng Ngạc quân[2] thuyền.
Mạc ngôn hành lộ thính như thử,
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.
Danh lợi đáo thân vô liễu nhật,
Thanh tôn tương bạn khán tha niên.

Dịch nghĩa

Tóc xanh như dương liễu, mưa bụi như khói,
Cùng nâng chén hướng về bến sông biệt ly.
Lòng quy ẩn ở nơi xa muôn dặm vẫn nhớ về giếng Nguyên Lượng,
Ba năm quan trường, giờ mới được lên thuyền của Ngạc quân.
Đừng bảo rằng đi trên đường đời thì phải biết lắng nghe như thế,
Bởi vì lúc ấy đã trở thành quên lãng rồi.
Danh lợi quấn quít bên mình khiến ta không một ngày nào yên,
Chỉ muốn chén rượu đầy làm bạn để quên chuyện năm trước.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Tóc xanh dương liễu khói mưa bay,
Cùng nâng chén rượu bến sông này.
Muôn dặm giếng khơi Nguyên Lượng nhớ,
Ba năm thuyền dạo Ngạc quân hay.
Chớ rằng đường đời phải như thế,
Vì chăng lúc ấy quá buồn thay.
Danh lợi đến thân ngày nào dứt,
Chuyện cũ trôi đi chúc chén đầy.
Các câu được trích từ:
- Câu 1. Thôi Lỗ, Quá man Khê độ (câu 1)
- Câu 2. Lai Bằng, Uyển Lăng tống Lý Minh phủ bãi nhậm quy Giang Châu (câu 2)
- Câu 3. Lý Thương Ẩn, Nhị nguyệt nhị nhật (câu 5)
- Câu 4. Lục Quy Mông, Phụng tống Triết Đông Đức sư thị ngự bãi phủ tây quy (câu 2)
- Câu 5. La Nghiệp, Lạc thuỷ (câu 3)
- Câu 6. Lý Thương Ẩn, Cẩm sắt (câu 8)
- Câu 7. Tiết Phùng, Lục Nhai trần (câu 7)
- Câu 8. Lý Thương Ẩn, Dã Cúc (câu 6)

[1] Tức Đào Tiềm, tự Nguyên Lượng, người đời Tấn, từng giữ chức huyện lệnh Bành Trạch, sau bỏ quan về quy ẩn, lấy thơ rượu làm vui.
[2] Nhân danh, tên Tử Tích, là em của Sở vương, dung mạo rất đẹp, lúc cưỡi thuyền thanh hàn (một loại thuyền có cắm lông chim, sơn xanh) đi chơi có người nước Việt chèo thuyền làm bài ca khen ngợi. Về sau dùng việc này chỉ cuộc sống an nhàn, tự do. Đường thi cổ suý: “Kim lịch sĩ tam niên thuỳ thanh hàn nhi quy dĩ” 今歷仕三年垂青翰而歸已 (Nay làm quan đã 3 năm, cưỡi thuyền thanh hàn mà lui về).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 17