29/10/2020 21:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Ba, Gia Hội, hai cầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/09/2015 16:31

 

Đông Ba, Gia Hội[1], hai cầu,
Có chùa Diệu Đế[2] bốn lầu hai chuông.
Khảo dị:
Đông Ba, Gia Hội, hai cầu,
Ngó lên Diệu Đế bốn lầu hai chuông.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Cầu trên sông Hộ Thành (sông Gia Hội) ở góc Đông Nam thành phố Huế, trước năm 1837 gọi là cầu An Hội.
[2] Chùa ở ấp Xuân Lộc, trong thành Phú Xuân (Huế cũ), xây năm 1844 đời Thiêu Trị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đông Ba, Gia Hội, hai cầu