17/04/2021 09:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành chu
行舟

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 26/08/2016 07:33

 

Nguyên tác

柳花飛入正行舟,
臥引菱花信碧流。
聞道風光滿揚子,
天晴共上望鄉樓。

Phiên âm

Liễu hoa phi nhập chính hành chu,
Ngoạ dẫn lăng hoa tín bích lưu.
Văn đạo phong quang mãn Dương Tử,
Thiên tình cộng thướng vọng hương lâu.

Dịch nghĩa

Hoa liễu bay ngay vào thuyền đang đi,
Nằm thả hoa ấu vào dòng nước biếc.
Nghe nói cảnh sông Dương Tử đầy phong quang,
Trời tạnh ráo rủ nhau lên lầu cao nhìn về quê quán.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa liễu bay vào thuyền đang lướt
Thả ấu hoa vào nước trong xanh
Nghe đồn Dương Từ phong quang
Trời trong lên gác vời trông quê nhà.
Dương Tử là tên khác của sông Trường Giang, khúc chảy qua tỉnh Giang Tô để ra biển.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Hành chu