27/02/2021 14:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy tự dao kỳ 1
歸字謠其一

Tác giả: Trương Hiếu Tường - 張孝祥

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Mặc Am vào 28/03/2019 10:15

 

Nguyên tác

歸。
十萬人家兒樣啼。
公歸去,
何日是來時。

Phiên âm

Quy.
Thập vạn nhân gia nhi dạng đề.
Công quy khứ,
Hà nhật thị lai thì.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Về.
Mười vạn con em khóc đợi này.
Giờ đi nữa,
Còn gặp lại không đây?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hiếu Tường » Quy tự dao kỳ 1