31/05/2024 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo Quế Lâm
到桂林

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 22:49

 

Nguyên tác

桂林無桂亦無林,
只見山高與水深。
榕蔭監房真可怕,
白天黑黑夜沈沈。

Phiên âm

Quế Lâm vô quế diệc vô lâm,
Chỉ kiến sơn cao dữ thủy thâm;
Dung ấm giam phòng chân khả phạ,
Bạch thiên hắc hắc, dạ trầm trầm.

Dịch nghĩa

Quế Lâm không quế cũng không rừng,
Chỉ thấy núi cao và sông sâu;
Cây đa rủ bóng xuống buồng giam, thực đáng sợ,
Ban ngày thì sầm tối, ban đêm thì im lìm.

Bản dịch của Nam Trân

Quế Lâm không quế, không rừng,
Sông sâu thăm thẳm, trập trùng núi cao;
Bóng đa đè nặng nhà lao,
Đêm sao lặng ngắt, ngày sao tối sầm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Đáo Quế Lâm