27/10/2021 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải thoát khỏi những tấm gương
Befreiung von den großen Vorbildern

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2008 10:58

 

Nguyên tác

Kein Geringerer
als Leonardo da Vinci
lehrt uns
»Wer immer nur Autoritäten zitiert
macht zwar von seinem Gedächtnis Gebrauch
doch nicht
von seinem Verstand«

Prägt euch das endlich ein:
Mit Leonardo
los von den Autoritäten!

Bản dịch của Quang Chiến

Không phải người thường
Mà chính là Leonardo da Vinci
Dạy chúng ta
Rằng "Kẻ nào luôn trích dẫn các quyền uy
Kẻ đó dùng trí nhớ
Không phải
Dùng trí khôn"

Vậy chúng ta hãy ghi lòng tạc dạ:
Hãy cùng với Vinci
Thoát khỏi mọi uy quyền!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Giải thoát khỏi những tấm gương