07/12/2021 16:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật
夏日

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 15:00

 

Nguyên tác

輕風嫩暑夏之初,
大醉狂吟獨有余。
巿婦承盤供熟荔,
佃翁發茍賣鮮魚。
宿醒乍起一聞雉,
舊句未忘頻撿書。
蓬蓽此間容老病,
棲棲塵路更何如?

Phiên âm

Khinh phong nộn thử hạ chi sơ,
Đại tuý cuồng ngâm độc hữu dư.
Thị phụ thừa bàn cung thục lệ,
Điền ông phát cẩu mại tiên ngư.
Túc tinh sạ khởi nhất văn trĩ,
Cựu cú vị vong tần kiểm thư.
Bồng tất thử gian dung lão bệnh,
Thê thê trần lộ cánh hà như?

Dịch nghĩa

Đầu mùa hè gió nhẹ, nắng còn yếu,
Riêng có mình là say tít, ngâm vang.
Bà hàng bưng mâm đem biếu vải chín,
Lão thợ cày dốc đó bán cho ta cá tươi.
Cơn say rượu chợt tỉnh đã nghe chim trĩ gáy,
Câu cũ chưa quên, nhưng cũng luôn giở sách ra xem.
Ở đây nhà tranh phên nứa đủ cho tuổi già yếu,
Không biết cứ tất tả trên đường đời mãi rồi ra thế nào?

Bản dịch của Đặng Đức Tô

Nắng hoe gió nhẹ buổi hè vào,
Mình lão thơ ngông chén lại hào,
Vải chín, bà hàng bưng quả biếu,
Cá tươi, lão giặm nhắc nơm chào.
Nghe chim giữa lúc vừa say dậy,
Giở sách ôn câu chửa nhãng nào.
Tranh, nứa đủ vui khi tuổi tác,
Đường đời tất tả nữa ra sao?
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hạ nhật