29/09/2020 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thề rằng sẩm chẳng thấy gì

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2019 16:13

 

Thề rằng sẩm chẳng thấy gì,
Sẩm mà nói dối, sẩm thì cũng đui.
Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thề rằng sẩm chẳng thấy gì