29/06/2022 11:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Kẻ mù chìa cánh tay ra”
“Ладонь, протянутую к нам”

Tác giả: Evgeny Semichev - Евгений Семичев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2018 22:08

 

Nguyên tác

Ладонь, протянутую к нам,
Слепец слезой скупою полнит.
Пятак на черный день — в карман.
Слезой с ладони — небо кормит.

Моя душа, ты вся в слезах
В который раз ко мне явилась…
Небось, опять на Небесах
На черный день сбирала милость?!

Bản dịch của Lê Đức Mẫn

Kẻ mù chìa cánh tay ra
Bàn tay đầm những lệ nhoà thương đau
Đồng xu nào có ra đâu
Ngày buồn bớt giọt lệ sầu vậy thôi

Hồn tôi cũng đẫm lệ rồi
Thoắt thôi lại hiện ra ngồi không yên
Hồn bay tận chốn thiên tiên
Cũng chìa tay đón chút duyên phận người
Nguồn: Thơ sáng tác và thơ dịch tuyển chọn (nhiều tác giả), NXB Hội nhà văn, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Evgeny Semichev » “Kẻ mù chìa cánh tay ra”