28/11/2021 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc
清平樂

Tác giả: Án Kỷ Đạo - 晏幾道

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 16:55

 

Nguyên tác

留人不住,
醉解蘭朱去。
一棹碧濤春水路,
過盡曉鶯啼處。

渡頭楊柳青青,
枝枝葉葉離情。
此後錦書休寄,
畫樓雲雨無憑。

Phiên âm

Lưu nhân bất trú,
Tuý giải lan chu khứ.
Nhất trạo bích đào xuân thuỷ lộ,
Quá tận hiểu oanh đề xứ.

Độ đầu dương liễu thanh thanh,
Chi chi diệp diệp ly tình.
Thử hậu cẩm thư hưu ký,
Hoạ lâu vân vũ vô bằng.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Lưu người chẳng ở
Say khởi thuyền sào nhổ
Ra sóng biếc dòng xuân thuỷ lộ
Qua hết chỗ oanh kêu đó
Bến đò dương liêu xanh xanh
Cành cành lá lá ly tình
Sau đấy cẩm thư đừng gửi
Hoạ lâu mưa gió thình lình
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Kỷ Đạo » Thanh bình nhạc