04/10/2022 05:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hứng
感興

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 07:05

 

Nguyên tác

夜曙雲空見翠微,
天邊遊子掛征衣。
月斜遠寺鍾初動,
霜落寒江汐始歸。
秋入五湖知我共,
心關三疊有誰知。
星言此夕如何夕,
禁漏更深被召時。

Phiên âm

Dạ thự, vân không, kiến thuý vi,
Thiên biên du tử quải chinh y,
Nguyệt tà viễn tự chung sơ động,
Sương lạc hàn giang tịch thuỷ quy.
Chu nhập Ngũ hồ hoà ngã cộng,
Tâm quan Tam Điệp hữu thuỳ tri.
Tinh ngôn thử tịch như hà tịch,
Cấm lậu canh thâm bị triệu thì.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Đêm thanh, dải núi rạng mầu xanh,
Cảnh dạo bên trời, bước nhẹ thênh.
Chùa vắng hồi chuông, trăng chếch mái,
Triều sa ngọn nước, móc gieo ghềnh.
"Năm hồ" thu đẹp, đang tìm thú,
"Ba Dội" non xa, vẫn nặng tình.
Đêm ấy đêm gì, sao lấp lánh?
Canh khuya vâng chỉ tới hoàng thành.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (Tập I), NXB Khoa học xã hội, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Cảm hứng