07/12/2021 20:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử (Bạch y thường bằng chu lan lập)
採桑子(白衣裳憑朱欗立)

Tác giả: Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2015 11:10

 

Nguyên tác

白衣裳憑朱欗立,
涼月趖西。
點鬢霜微,
歲晏知君歸不歸。

殘更目斷傳書雁,
尺素還稀。
一味相思,
准擬相看似舊時。

Phiên âm

Bạch y thường bằng chu lan lập,
Lương nguyệt toa tê (tây).
Điểm mấn sương vi,
Tuế yến tri quân quy bất quy.

Tàn canh mục đoạn truyền thư nhạn,
Xích tố hoàn hy.
Nhất vị tương ti (tư),
Chuẩn nghĩ tương khan tự cựu thì.

Dịch nghĩa

Người áo trắng một mình đứng tựa bên lan can đỏ,
Vầng trăng lạnh đã sắp lặn về tây.
Tóc mai điểm lấm tấm sương,
Sắp cuối năm, không biết người có về hay chăng.

Canh tàn, trông khuất tầm mắt vẫn không thấy nhạn đưa thư,
Tin tức cũng ít ỏi.
Mùi vị tương tư,
Mong mỏi lại được gặp nhau như ngày trước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nạp Lan Tính Đức » Thái tang tử (Bạch y thường bằng chu lan lập)