29/11/2022 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùi sầu riêng

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 11/06/2009 01:22

 

Mỗi lần em về
Má thơm cỏ núi
Rồi em lại đi

Mỗi lần anh về
Mặt đen gió muối
Rồi anh lại đi

Mỗi lần em về
Mỗi lần anh về
Lại đi...
          Lại đi

Một mùi sầu riêng
Trăng hai đầu nước
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Mùi sầu riêng