28/09/2023 02:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng cúc kỳ 02
賞菊其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:53

 

Nguyên tác

天邊雨雨又風風,
自爾貞心不放鬆。
莫道高秋成寂寞,
滿庭雪白間霞紅。

Phiên âm

Thiên biên vũ vũ hựu phong phong,
Tự nhĩ trinh tâm bất phòng tùng.
Mạc đạo cao thu thành tịch mịch,
Mãn đình tuyết bạch gián hà hồng.

Dịch nghĩa

Bên trời mưa mưa lại gió gió,
Tự ngươi, tấm lòng kiên trinh chẳng lơi lỏng.
Chớ bảo thu cao thành ra hưu quạnh,
Đầy sân hoa trắng như tuyết xen với màu như ráng hồng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gió gió mưa mưa khắp một vùng,
Kiên trinh lòng giữ chẳng lơi buông.
Thu cao chớ bảo là hưu quạnh,
Tuyết trắng hoa sân nhuốm ráng hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thưởng cúc kỳ 02