18/05/2024 17:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh vũ
鸚鵡

Tác giả: Phương Hiếu Nhụ - 方孝孺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2014 21:13

 

Nguyên tác

幽禽兀自囀佳音,
玉立雕籠萬里心。
只為從前解言語,
半生不得在山林。

Phiên âm

U cầm ngột tự chuyển giai âm,
Ngọc lập điêu lung vạn lý tâm.
Chỉ vị tòng tiền giải ngôn ngữ,
Bán sinh bất đắc tại sơn lâm.

Bản dịch của Đinh Thị Hương

Giam cầm là gốc chuyển âm hay
Lồng ngọc còn mong thoát có ngày
Cũng bởi trước kia siêng học nói
Nửa đời chẳng thấy núi cùng cây

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phương Hiếu Nhụ » Anh vũ