19/07/2024 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

XVIII: Đời em sẽ đầy lo âu
XVIII: Your days will be full of cares

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/02/2011 22:37

 

Nguyên tác

Your days will be full of cares, if you must give me your heart.
My house by the cross-roads has its doors open and my mind is absent, -for I sing.
I shall never be made to answer for it, if you must give me your heart. If I pledge my word to you in tunes now, and am too much in earnest to keep it when music is silent, you must forgive me; for the law laid down in May is best broken in December.
Do not always keep remembering it, if you must give me your heart. When your eyes sing with love, and your voice ripples with laughter, my answers to your questions will be wild, and not miserly accurate in facts, -they are to be believed for ever and then forgotten for good.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Đời em sẽ đầy lo âu, phiền muộn, nếu vì anh trao tim mình, em yêu. Nhà anh ở gần ngã tư, cửa lúc nào cũng mở, nhưng tâm trí anh lại chẳng ở nhà - vì những còn mải bận hát ca.
Anh sẽ chẳng bao giờ đền đáp được, nếu vì anh trao tim mình, em yêu... Giả như, bây giờ, anh đem lời dệt thành âm điệu để thề nguyện cùng em, rồi khi âm thanh đã rơi vào im lặng lại cứ khăng khăng giữ lấy không trao, thì em cũng vì anh mà tha thứ, ấy chỉ vì giao ước lúc Xuân tàn sẽ tan vỡ khi Đông sang rất dễ dàng.
Chẳng nên nhớ mãi làm chi, nếu vì anh trao tim mình, em yêu. Khi mắt em reo vui vì tình yêu bừng nở, giọng em nói rập rờn lan theo tiếng cười, thì điều anh đáp lại những câu em gạn hỏi sẽ man rợ lắm em ơi, và chẳng đúng sự thật tí nào, em ạ - những điều ấy nên tin mãi mãi, và rồi vĩnh viễn quên đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » XVIII: Đời em sẽ đầy lo âu