24/07/2024 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ nhàn vịnh kỳ 2
西湖閑咏其二

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 07:36

 

Nguyên tác

蕭踈竹影見孤村,
三數漁家遶暮屯。
翁醉日斜正氣倦,
蘭舟一葉係柴門。

Phiên âm

Tiêu sơ trúc ảnh kiến cô thôn,
Tam số ngư gia nhiễu mộ đồn.
Ông tuý nhật tà chinh khí quyện,
Lan châu nhất diệp hệ sài môn.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Dưới tre thấp thoáng thấy phường thôn
Vài túp nhà chài dựa cạnh đồn
Thất thểu ông già say tuý luý
Thuyền lan một lá buộc đầu thềm
Bài thơ trên được rút từ tập Tặng thi tinh cảnh vật vịnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Tây Hồ nhàn vịnh kỳ 2