05/12/2022 17:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng (Phù thế mang mang nghĩ tử quần)
遣興(浮世忙忙蟻子群)

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2014 21:25

 

Nguyên tác

浮世忙忙蟻子群,
莫嗔頭上雪紛紛。
沈憂萬種與千種,
行樂十分無一分。
越外險巇防俗事,
就中拘檢信人文。
醉鄉日月終須覓,
去作先生號白雲。

Phiên âm

Phù thế mang mang nghĩ tử quần,
Mạc sân đầu thượng tuyết phân phân.
Trầm ưu vạn chủng dữ thiên chủng,
Hành lạc thập phân vô nhất phân.
Việt ngoại hiểm hy phòng tục sự,
Tựu trung câu kiểm tín nhân văn.
Tuý hương nhật nguyệt chung tu mịch,
Khứ tác tiên sinh hiệu Bạch Vân.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Đàn kiến long đong bọn khách trần
Chớ hờn mái tuyết trắng trên khăn
Lo thầm muôn việc cùng ngàn việc
Vui thật mươi phân chẳng một phân
Ngoài phận hiểm nghèo phòng mắc vạ
Trong khuôn gìn giữ mới nên văn
Làng say ngày tháng cho xong quách
Làm bác Nho già hiệu Bạch Vân
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Khiển hứng (Phù thế mang mang nghĩ tử quần)