26/01/2021 06:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao Nghĩa viên trung, đô tác thi đề vịnh
高義園中,都作詩題詠

Tác giả: Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - 愛新覺羅弘曆

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 23:42

 

Nguyên tác

名園弗一足,
高義獨稱薌。
豈不因行志,
寧惟擅景芳。
座陪梅馥佃,
堤拂柳綠長。
春色已如許,
農工產誤忙。

Phiên âm

Danh viên phất nhất túc,
Cao Nghĩa độc xưng hương.
Khởi bất nhân hành chí,
Ninh duy thiện cảnh phương.
Toạ bồi mai phức điền,
Đê phất liễu lục trường.
Xuân sắc dĩ như hứa,
Nông công sản ngộ mang.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Vườn lừng không một dạo
Cao Nghĩa tự biết riêng
Há không vì đức lớn
Thà chỉ một cõi thơm
Nghiệp càng thêm ruộng ngát
Bờ đê liễu quét suông
Màu xuân tươi chừng ấy
Việc nông vẫn rộn ràng
Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ái Tân Giác La Hoằng Lịch » Cao Nghĩa viên trung, đô tác thi đề vịnh