18/05/2024 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân Hương tặng hiệp quận
春香贈協郡

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:19

 

Hẹn thu hẹn nguyệt luống ăn năn,
Cái kiếp phù sinh những nợ nần.
Cửa viện xuân về hoa mát mẻ,
Đài trang mây náu nguyệt băn khoăn.
Duyềnh xanh nước chảy tin lai láng,
Lá thăm thơ gieo bút ngại ngầm.
Son phấn dám đâu so ngọn bút,
Mượn tay thi tướng nhắc đồng cân.
Bài này không thấy chép trong các bản Lưu hương ký hiện còn lại, nhưng tình điệu thuộc loại trong tập này, được phát hiện tại Thanh Hoá (Tạp chí Văn học số 3-1974). Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã hiệu đính 3 chữ “mát mẻ” và “náu” ở câu 3-4 từ các chữ “mỉm mỉm”, “tỏ” ở văn bản cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Xuân Hương tặng hiệp quận