01/07/2022 21:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ liễu
水柳

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2018 19:40

 

Nguyên tác

纖腰爾亦倩風持,
不逐隨堤逐越湄。
花綻小條紅簇簇,
果垂柔杪綠離離。
叢燃火樹藏螢夜,
根布針鋒出筍時。
半畝涼陰魚作窟,
日高猶見釣船維。

Phiên âm

Tiêm yêu nhĩ diệc sảnh phong trì,
Bất trục Tuỳ đê[1] trục Việt my.
Hoa trán tiểu điều hồng thốc thốc,
Quả thuỳ nhu diểu lục ly ly.
Tùng nhiên hoả thụ tàng huỳnh dạ,
Căn bố châm phong xuất duẩn thì.
Bán mẫu lương âm ngư tác quật,
Nhật cao, do kiến điếu thuyền duy.

Dịch nghĩa

Thân cây như lưng cô gái nho nhỏ, thướt tha yếu đuối, vẫn nhờ làn gió nâng niu,
Nay không phất phơ ở bờ đê nhà Tuỳ, mà lại ở bờ sông đất nước Việt.
Trên cành hoa nở từng chùm, chập chồng đỏ ối,
Đầu cành quả leo hàng chuỗi, núc nỉu xanh rì.
Ban đêm đom đóm núp trong bụi lập loè sáng như cây lửa,
Đến mùa mầm non mọc dưới gốc tua tủa nhỏ tựa mũi kim.
Dưới bóng mát, nửa mẫu ao, có hang cá ở,
Sáng ngày mặt trời mọc đã cao, vẫn còn thấy thuyền câu buộc ở dưới gốc.

Bản dịch của Hoài Anh

Lưng ong nhờ gió nâng niu,
Bờ sông nước Việt yêu kiều đứng đây.
Từng chùm hoa đoả cành sây,
Quả đeo hàng chuỗi, xanh dầy lao xao.
Ban đêm đom đóm sáng sao,
Đến mùa, mầm dưới gốc ào ạt đâm.
Dưới ao có hàng cá ngầm,
Thuyền câu buộc dưới bóng râm, thanh bình.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Đê nhà Tùy, có trồng nhiều liễu, cũng hay được gọi là Liễu đê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Thuỷ liễu