13/04/2021 23:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 70

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2020 13:19

 

Lấy khi phú quý đắp khi hàn[1],
Vận chuyển đà no sự thế gian.
Nẻo chẳng tiểu nhân quân tử đói,
Hễ không quân tử tiểu nhân loàn[2].
Người nhiều hầu hạ nên thanh quý,
Ta ít bon chen ấy tiện nhàn.
Giữ đạo hiếu trung là của báu,
Miễn qua ngày tháng phận ta an.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Bảo kính cảnh giới 6 của Nguyễn Trãi, chỉ khác hai câu luận, nên chưa rõ của ai.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Cơ hàn, đói rét.
[2] Loạn, đọc chệch cho hiệp vần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 70