03/12/2021 16:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng dao mưa

Tác giả: Ngô Minh - Ngô Minh Khôi

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:23

 

vỡ tan rồi chợt hiện
vũ điệu cầu vồng bong bóng vườn mưa
điệu sóng nhô nhô điệu buồn lật lật
điệu gió cớn cong điệu cây đuột đuột
cái thành cái bại chớp mắt xoay chiều
bao nhiêu ê chề bỗng nhiên cười ngất
nung núc Chí Phèo cụng ly Bá Kiến
táo Tàu rượu Tây quạt Bờm đổi tất
chợt hiện rồi vỡ tan
cái mất cái còn lấp la lấp lánh
nghe như ly rượu chợt vơi chợt đầy
nghe mình nhí nhố nghe đời gắt gay
nghe trẻ thèm hút nghe già thèm yêu
nghe gần thề thốt nghe xa nuốt lời
em Kiều quay tít vũ trường như sôi
khóc cười môi mắt đỏ xanh ngậm ngùi
võ tan rồi chợt hiện
mưa mưa mưa hoài
bong bóng mưa chơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Minh » Đồng dao mưa