22/03/2023 07:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngao du thoả chí

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 22/08/2011 08:17

 

Ngâm cùng trăng gió vài câu cảnh,
Tính với giang sơn mấy chuyện đời.
Thú gì hơn nữa thú ăn chơi,
Chi giàu khó, sang hèn là phận cả.
Đủ lếu láo với người thiên hạ,
Tính đã quen đài các mấy lâu.
Đàn một cung, cờ một cuộc, thơ một túi, rượu một bầu,
Khi đắc chí ngao du, ờ cũng phải!
Đạo thông thiên địa hữu hình ngoại,
Tứ nhập phong vân biến thái trung.[1]
Hỏi giang sơn mấy kẻ anh hùng,
Tri ngã giả, bất tri ngã giả[2].
Người có biết ta, hay chăng tá,
Chẳng biết ta, ta vẫn là ta.
Linh khâm bảo hợp thái hoà[3],
Sạch không trần luỵ ấy là thần tiên.
Ngang tàng lạc ngã tính thiên[4].
Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Công Trứ - cuộc đời và thơ, tr. 40, NXB Lao Động, 2011
3. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
[1] Chữ Hán: 道通天地有形外,四十風雲變態中. Nghĩa: Đạo thông, trời đất có hình ở ngoài, Ý vào, mây gió biến hoá ở trong. Đây là hai câu ở bài thơ Ngẫu thành của Trình Hạo đời nhà Tống vịnh cảnh nhàn.
[2] Chữ Hán: 知我者,不知我者. Nghĩa: Có kẻ biết ta, có kẻ không biết ta. Kinh thi, bài Thử ly: “Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu” 知我者謂我心憂,不知我者謂我何求 (Kẻ biết ta bảo rằng lòng ta lo, kẻ không biết ta bảo rằng ta cầu gì).
[3] Chữ Hán: 靈襟保合泰和. Nghĩa: Lòng ta giữ hợp với đời thái hoà.
[4] Chữ Hán: 昂藏樂我性天. Nghĩa: Ngang tàng ta vui với tính trời phú cho.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Ngao du thoả chí