30/10/2020 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm năm canh lòng sầu lai láng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 15:06

 

Đêm năm canh lòng sầu lai láng,
Ngày sáu khác chưa cạn chén thề.
Rượu quỳnh tương ai khéo phục nên bạn vội say mê,
Quên câu tình chồng nghĩa vợ,
hay ai khéo bỏ bùa mê cho rồi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm năm canh lòng sầu lai láng