29/06/2022 04:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Ấm Bảy cưới vợ bài 1

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 23/10/2016 22:29

 

Tiếng quyển lầu Tần[1] văng vẳng nghe,
Nôm na gửi tặng bạn cò ke[2].
Đất Phan[3] sấm dậy trăm phong pháo,
Chợ Lớn[4] mấy đứa mấy lạng xe[5],
Cậu đã nên nhà mừng quá nhẽ,
Trai mà có vợ sướng hung he[6].
Cho hay son phấn nồng hơn lửa,
Mềm ruột iêng hùng[7] đấy lắm nhe[8]!
Viết năm Canh Tuất 1910 ở Mỹ Tho.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995
[1] Tương truyền con gái vua Tần Mục Công là Lộng Ngọc mê tiếng sáo của Tiêu Sử về sau hai người cùng lấy nhau và cùng thành tiên.
[3] Tức Phan Thiết, quê hương mới của Nguyễn Quý Anh.
[4] Quý Anh lấy người vợ ở Chợ Lớn.
[5] Mẫy cỗ xe.
[6] Tiếng địa phương, sướng lắm nhỉ.
[7] Di cảo Tây Hồ thi tập chép "iêng hùng" có lẽ đề cử tên Quý Anh.
[8] Đó lắm nhé.
[2] Bạn chơi đàn với nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Tặng Ấm Bảy cưới vợ bài 1