26/05/2022 15:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ vận Phan mậu tài “Đề Thiên Mụ tự” hoạ chi
步韻潘茂才題天姥寺和之

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 08:14

 

Nguyên tác

乘閒天姥寺遊觀,
景色依依不厭看。
寶塔巍峨沖斗漢,
金鐘大小響塵寰。
長松細草慈雲裏,
翠竹黃花法兩間。
神母假教靈顯在,
拱扶萬古此江山。

Phiên âm

Thừa nhàn Thiên Mụ tự du quan,
Cảnh sắc y y bất yếm khan.
Bảo tháp nguy nga xung Đẩu Hán,
Kim chung đại tiểu hưởng trần hoàn.
Trường tùng tế thảo từ vân lý,
Thuý trúc hoàng hoa Pháp lưỡng gian[1].
Thần mẫu giả giao linh hiển tại[2],
Củng phò vạn cổ thử giang san.

Dịch nghĩa

Nhân rảnh rỗi dạo xem cảnh chùa Thiên Mụ,
Cảnh sắc như cũ, xem không chán mắt.
Tháp báu cao vòi vọi như xông thăng tới sao Bắc đẩu, tới dãy Ngân Hà.
Chuông vàng lớn nhỏ gióng lên, âm thanh vang khắp cõi trần.
Thông cao cỏ bé được mây lành che phủ bên trên,
Trúc biến hoa vàng cũng là pháp thân đứng giữa trời đất.
Ví chăng thần mẫu hiển linh,
Thì giúp cho sông núi này vững bền muôn thuở.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Thiên Mụ xem chơi lúc rảnh rang
Ngắm hoài chẳng chán cảnh phong quang
Nguy nga tháp báu xông Vân Hán
Lớn nhỏ chuông vàng vọng thế gian
Mây phủ thông cao che cỏ thấp
Pháp nhuần trúc biếc đượm hoa vàng
Ví chăng thần mẫu như linh hiển
Thì giúp muôn thu nước vẻ vang.
Phan mậu tài tức tú tài Phan Quế 潘桂.

[1] Truyền đăng lục: “Hoàng hoa thuý trúc tổng thị pháp thân” (Hoa vàng trúc biếc đều là pháp thân).
[2] Tương truyền chúa Tiên Nguyễn Hoàng tìm đất đóng đô, đến nơi này được một bà lão chỉ đất, chúa định đô tại Thuận Hoá, lập chùa thờ bà, gọi bà là Thiên Mụ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Bộ vận Phan mậu tài “Đề Thiên Mụ tự” hoạ chi