22/10/2019 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Họ giàu họ nghinh hôn giá thú

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 16:02

 

Họ giàu họ nghinh hôn[1] giá thú[2],
Hai đứa mình nghèo dụ dỗ nhau đi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Rước dâu, đón dâu.
[2] Cưới hỏi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Họ giàu họ nghinh hôn giá thú