02/10/2023 19:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôm anh xin chỉ một lần nữa thôi
Just to hold you once again

Tác giả: Walter Afanasieff

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/05/2023 06:20

 

Nguyên tác

Do you know
How it feels
Lying here without you baby
You could never understand, what’s happening to me
So alone
Nothing’s real
I just dream about you baby
And forever wonder why you had
To break free
Even though you’re not my lover
Even though you’re not my friend
I would give my all
To have you here
Just to hold you once again

It’s so hard
To believe
I don’t have you right beside me
As I long to touch you
But you’re out of my reach
And my heart doesn’t feel
It’s so very cold inside me
Just a shadow of someone that I used to be

Even though you’re not my lover
Even though you’re not my friend
I would give my all
To have you here
Just to hold you once again

You were the only one (only one)
That I allowed inside my heart
Now I’m just holding on
To something so far gone
Where did I go wrong

Even though you’re not my lover
And even though you’re not my friend
I would give my all
To have you here
Just to hold you once again
Just to hold you once again

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Biết không anh
Nói thế nào
Nằm đây em thấy cồn cào thiếu anh
Anh không hiểu được, đâu anh
Cô đơn quá
Chẳng gì lên thật thà
Chỉ mơ về anh thiết tha
Nghĩ sao anh lại rời xa
cho đành
Dẫu anh không phải tình nhân
Dù anh không phải bạn thân
em dành
Để em ở lại bên anh
Ôm anh xin chỉ một lần nữa thôi

Gian nan quá
Tin tưởng rồi
Em không có được cuộc đời bên anh
Khát khao để chạm vào anh
Nhưng ngoài tầm với
Trái tim em mù
Trong em lạnh lẽo âm u
Chỉ là bóng của ai như em từng

Dẫu anh chẳng phải tình nhân
Dù anh không phải bạn thân
em dành
Để em ở lại bên anh
Ôm anh xin chỉ một lần nữa thôi

Anh là duy nhất trong đời
Mà em cho phép gọi mời vào tim
Em còn đang giữ trong tim
Cớ sao nay bỗng lại chìm khuất xa
Em sai lầm ở đâu ra

Dù rằng anh chẳng phải là tình nhân
Dẫu anh không phải bạn thân
Để em đem hết ân cần trao anh
Cho em được ở bên anh
Ôm anh xin chỉ một lần nữa thôi
Bài này đồng sáng tác bởi Walter Afanasieff và Mariah Carey.
30.4.23

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Walter Afanasieff » Ôm anh xin chỉ một lần nữa thôi