26/10/2021 21:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa cho em

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/02/2015 02:13

 

Tặng em
Câu thơ xanh
Nhớ mắt em tha thiết
Ngày xa xưa
Nhớ một chiều tiễn biệt
Ngoảnh lại tìm em, mấy chục năm trường.

Tay ai níu trời chiều xuống thấp
Để bình minh lẫn với ánh tà
Vầng mây thức đêm khuya tháng hạ
Một ánh sao băng lạc trước nhà.

Câu thơ ta gửi hết mùa trăng
Mong sớm mai đầm trên lá cỏ
Để tình ai mắc vào ngọn gió
Câu thơ nào ươm một nhành hoa.
1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hoa cho em