28/09/2022 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Họ Bùi

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 16/09/2007 18:24

 

Ta kiếm hoài một gã họ Bùi
Trong lịch sử từng làm hoàng đế
Chỉ thấy họ Đinh, Lê, Trần, Lý
Thay phiên nhau khoác áo long bào
Gượng cười ba tiếng mà rơi lệ
Bùi gia trang tuyệt giống rồi sao?

Không xưng vương thì ắt cường bào
Ta bỏ sử đi tìm kinh sách
Nguyễn Đình Chiểu đui mà thấy hết
Gọi ngay ông Bùi Kiệm đến chào
Hê hê, thuỷ tổ nhà ta lạ
Khinh ngai vàng, mê gái thật sao?

Không xưng vương thì ắt xưng tao
Ta bỏ sách đi lùng tứ phía
Chùa Long Huê có người mũ tía
Trải chiếu rơm viết một chữ "Bùi"
Ta giả thiền sư đi ngắm nghía
Biết rằng Bùi Giáng ghé am chơi

Thế thì dòng dõi nhà ta bậy
Tửu sắc đều say đến bốc trời
Không lập đế vì ưng rượu đế
Xưa nay say xỉn kỷ nhân hồi
Không lập chúa vì ưng nữ chúa
Thà lên... Bùi mãi, chẳng lên ngôi!
Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Họ Bùi