21/10/2019 09:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biển
Mares

Tác giả: Juan Ramón Jiménez

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2008 19:25

 

Nguyên tác

siento que el barco mio
ha tropezado, alla en el fondo,
con algo grande.

Y nada
sucede! Nada...Quietud...Olas....
-Nada sucede; o es que la sucedido todo,
y estamos ya, tranquilos, en lo nuevo?-

Bản dịch (của Bản dịch của HP)

Tôi cảm thấy ở đáy sâu tăm tối
bánh lái dường như va phải cái gì
khổng lồ...

Và chỉ thoáng thế thôi. Chẳng có gì xảy ra hết cả!
Những con sóng... Bình yên...
Không lẽ có gì đó đã diễn ra hoàn tất
và, chúng ta, những kẻ bất an, đã bị tráo đi rồi?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Juan Ramón Jiménez » Biển