03/12/2022 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

21

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 26/10/2008 05:17

 

Thao thức năm canh nghĩ chẳng ra
Trò chơi nguy hiểm đấy thôi mà
Lửng lơ giữa khoảng trong xanh ấy
Để mối đùn lên cái gốc già.
Tác phẩm Giữa trong xanh của nhà văn Nguyễn Thành Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 21