04/08/2020 19:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạn thơ!

Tác giả: Trần Kim Thanh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 27/02/2007 13:15

 

(Tặng bạn)

Hữu duyên nên mới đễ Tâm
Hữu Tình thiên lý nối vần Thơ yêu
Cảm thơ nhau bởi một điều
Cùng chung lý tưởng bọt bèo thi nhân
Làm Thơ có bạn góp phần
Bạn Thơ ...Thơ bạn cũng cần có nhau
Từ đây Thơ sẽ thêm màu
Ngắm trăng ta trút cạn bầu rượu Thơ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Kim Thanh » Bạn thơ!