03/12/2022 15:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam lộng kỳ 2
江南弄其二

Tác giả: Viên Tông - 袁宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 14:57

 

Nguyên tác

妾家橫塘西,
春花壓枝低。
綠波淨如鏡,
只著鴛鴦棲。

Phiên âm

Thiếp gia Hoành Đường tê,
Xuân hoa áp chi đê.
Lục ba tịnh như kính,
Chỉ trữ uyên ương thê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tây Hoành Đường nhà thiếp
Hoa xuân nặng trĩu cành
Sóng lục trong như kính
Chỉ đậu uyên ương xanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Tông » Giang Nam lộng kỳ 2