08/12/2021 04:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ghi thơ Lý Bạch

Tác giả: Trần Tuấn Kiệt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 17:43

 

một mình với Kính Ðình sơn
mây tan trên núi gió buồn dưới khe
trời xa cánh én bay về
nghìn năm thơ lại ngã đề hư không

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Kiệt » Ghi thơ Lý Bạch