20/09/2020 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Phanxipăng - Trần Ngọc Tĩnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi 101 vào 17/03/2019 19:33

 

Lắm đêm trắng ngẩn trang giấy trắng
Ngòi bút trồng cây si
Ngôn từ ấp úng.

Ném những dấu hỏi vào đêm
Tư bề thin thít
Vẳng bừng lên tiếng chuột rúc bên thềm.

Hình như thoảng hương
Đoá quỳnh lẻ nở cuối vườn hàng xóm
Xoè bàn tay lóng lánh hạt sương.
Nguồn:
1. Báo Phụ nữ thứ bảy, 18-12-1993
2. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phanxipăng » Không đề