13/04/2021 16:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lan kỳ 09
蘭其九

Tác giả: Tạ Thiên Huân - 謝天燻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:07

 

Nguyên tác

幽香不為幽人改,
冰幹居然隨意芳。
獨抱此心堅此節,
此翁與此一般香。

Phiên âm

U hương bất vị u nhân cải,
Băng cán cư nhiên tuỳ ý phương.
Độc bão thử tâm kiên thử tiết,
Thử ông dữ thử nhất ban hương.

Dịch nghĩa

Mùi thơm thanh nhã không vì người ở ẩn mà đổi thay,
Tấm thân băng tuyết vẫn toả hương như cũ.
Một mình giữ lấy dạ này, bền với tiết tháo này,
Lão già này với giống hoa này cùng thơm tho như một.

Bản dịch của Song Tuyết

Đâu vì ẩn giả thay mùi ngát,
Một tấm thân băng cứ toả thơm.
Tiết tháo lòng trong riêng nguyện giữ,
Ta đây, hoa đấy, một làn hương.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thiên Huân » Lan kỳ 09