20/01/2022 06:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu điếu (II)

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 09/06/2009 09:48

 

Cá đâu đớp động dưới chân bèo
                         Nguyễn Khuyến

Liễu lim dim nước không gợn sóng
Một ngờ liếc biếc động ao thu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thu điếu (II)