07/08/2020 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bụng làm dạ chịu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 16:49

 

Bụng làm dạ chịu.
Bụng với dạ cùng là một. Bụng làm dạ chịu nghĩa là mình làm thì mình chịu. Câu này đại ý nói làm việc gì thì mình phải chịu trách nhiệm việc ấy, không còn đổ tội cho ai được.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập II, Quốc học thư xã xuất bản, 1952

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bụng làm dạ chịu